Schoolcontracten

21.02.2020

Geacht collegelid,

Het Brusselse gewest heeft er voor gekozen om te investeren in het openstellen van de schoolinfrastructuur voor de buurt door middel van schoolcontracten. In het memorandum dat de VGC-jeugdraad naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei opmaakte, is ‘meer ruimte voor de jeugd’ één van onze beleidsprioriteiten voor de Brussel jeugd.

In een dichtbevolkt Brussels Gewest is de druk op ruimte enorm. Het lijkt ons dan ook ideaal dat schoolinfrastructuur, zoals bijvoorbeeld sportzalen, refters of speelplaatsen, ook buiten de schooluren wordt opengesteld. Niet alleen voor kinderen en jongeren is deze beleidsoptie een goede zaak. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld een moedergroep uit de buurt of de senioren van een nabijgelegen woonzorgcentrum.

In een meertalig gewest lijkt het ons ook evident om zowel Nederlandstalige als Franstalige scholen te betrekken. Waarom zou een Franstalige organisatie geen gebruik kunnen maken van de infrastructuur van een Nederlandstalige school? Omgekeerd biedt dit nog meer kansen: Er staat nu eenmaal meer Franstalige schoolinfrastructuur in het Brussels gewest dan Nederlandstalige.

We begrijpen dat dit institutioneel iets moeilijker ligt, maar willen toch sterk bepleiten om het kind niet met het badwater weg te gooien. We merken immers wél dat de doelstellingen van de schoolcontracten door niemand in vraag worden gesteld.

Als VGC-jeugdraad vragen we dus:

  • Om, zoals aangekondigd, mee naar oplossingen te zoeken voor de reeds goedgekeurde projecten indien de ordonnantie vernietigd wordt.
  • Werk te maken van een kader waarbinnen nieuwe projecten kunnen gefinancierd worden.
  • Alle kansen aan te grijpen om ruimte te creëren en open te stellen voor de Brusselse jeugd, zowel tijdens als na de schooluren.

We gaan graag met u in gesprek om te bekijken op welke manier we samen aan dit ideaalbeeld kunnen werken. U kan ons bereiken via jeugdraad@vgc.be of 0498/13.48.01.

Met vriendelijke groeten,

Naomi COSTROP

Voorzitter

cc: collegelid Pascal Smet