Wat is de jeugdraad?

 

Je bent jong en je wilt jouw mening doen tellen.
Je bent een Brusselse jeugdwerker op zoek naar verbinding.
Je maakt beleid en wil graag weten wat kinderen en jongeren daarover denken.

Dan zit je bij de VGC-jeugdraad goed!

De jeugdraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies verleent aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). We organiseren overleg en inspraak van Brusselse kinderen, jongeren en hun organisaties. Zo versterken we de stem van kinderen en jongeren en creëren we impact op het beleid.  

Het College van de VGC kan de jeugdraad om advies vragen over een bepaald onderwerp. Verder geeft de jeugdraad ook op eigen initiatief advies over (jeugd)beleid. We bevorderen steeds samenwerking en overleg tussen de jeugdsector en andere sectoren of adviesorganen. Samen wegen we op het beleid. 

We zetten kinderen en jongeren ook aan om hun eigen mening te vormen en bevorderen de interesse in het (jeugd)beleid. Zo stimuleren we de inspraak en participatie van de jeugd in het beleid. 

  Structuur

  Jeugdraad XL

  Tijdens de jeugdraad XL komen alle leden van de jeugdraad samen. We bespreken thema’s die Brusselse kinderen en jongeren aanbelangen. Er is ruimte voor ontmoeting en dialoog, inspiratie en expertise-uitwisseling… Tijdens de jeugdraad XL koppelen we ook alle lopende projecten terug. De jeugdraad XL komt vijf keer per jaar samen. We vergaderen telkens op een andere, inspirerende locatie. Iedereen is welkom om kennis te maken met de jeugdraad!

  Thematische werkgroepen

  Naast de jeugdraad XL worden ook verschillende, kleine werkgroepen opgericht. De thema’s worden samen met de leden bepaald tijdens de jeugdraad XL. We hadden al werkgroepen rond anti-discriminatie en diversiteit, fuifzalen, de verkiezingen, … De leden kiezen zelf of ze bij een werkgroep aansluiten. Elke werkgroep focust zich op een thema en gaat hier in de diepte mee aan de slag. We zetten in op concrete acties én op lobbywerk. Eens de doelstellingen van de werkgroep bereikt zijn, wordt die afgerond.

  Werkgroep beleid

  Naast de thematische werkgroepen, bestaat er ook een vaste werkgroep: de werkgroep beleid. Deze werkgroep adviseert aanvragen voor projectsubsidies die binnenkomen bij de VGC-jeugddienst. De werkgroep volgt het (jeugd)beleid en het College van de VGC ook proactief op. Ze reageert of onderneemt actie waar nodig. De werkgroep beleid komt minstens 6 keer per jaar samen.

  Lid worden?
  Ben je een Brusselse jongere of heb je een aantoonbare band met het Brusselse jeugdwerk? En wil je ook graag impact hebben op het Brusselse (jeugd)beleid? Word dan lid van de VGC-jeugdraad

  Op het hoogte blijven?
  Wil je weten wanneer de jeugdraad XL of de werkgroepen doorgaan of waarmee ze bezig zijn? Volg de VGC-jeugdraad dan op 
  Facebook
  Instagram

  Contact
  Heb je een vraag, wil je iets meedelen of wil je graag contact opnemen met de VGC-jeugdraad?
  Mail dan naar jeugdraad@vgc.be.