Adviezen en standpunten

De jeugdraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies verleent aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het College van de VGC kan de jeugdraad om advies vragen over een bepaald onderwerp. Verder geeft de jeugdraad ook op eigen initiatief advies over (jeugd)beleid. 

Wil je graag reageren op een standpunt van de jeugdraad? Mail dan naar jeugdraad@vgc.be

2024

Politiek Café

De VGC-jeugdraad organiseerde op 27 februari  een politiek café waarbij politici in gesprek gingen met jongeren over verschillende thema's: armoede, de stem van kinderen & jongeren, mentaal welzijn, (openbare) ruimte voor vrije tijd, jongeren & politie, Palestina en zo veel meer! Ontdek hier de output.

2023

© Kenzo Van Cotthem

Vrijstelling onroerende voorheffing jeugdwerkinfrastructuur

De VGC-jeugdraad en de Vlaamse Jeugdraad brengen samen een standpunt uit over de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur en over een gelijke behandeling van alle erkende jeugdwerkinitiatieven.

Memorandum verkiezingen 2024

De VGC-jeugdraad droomt van een mooier Brussel voor onze kinderen en jongeren. In 2024 zijn het opnieuw verkiezingen en daarom wil de VGC-jeugdraad enkele belangrijke aanbevelingen van onze Brusselse jeugd meegeven.

VGC-infrastructuur voor kinderen en jongeren

De werkgroep Ruimte van de VGC-jeugdraad vraagt om VGC-infrastructuur (school- en sportinfrastructuur en gemeenschapscentra) actief open te stellen voor groepen jongeren die zich al dan niet in het jeugdwerk bevinden.

2021

Afstemming schoolvakanties

De jeugdraad richt zich tot ministers Weyts en Désir in het kader van de afstemming van de schoolvakanties. Lees het advies hier.

Rapport bevraging 'jongeren en politie': de resultaten

De themagroep ‘anti-discriminatie en diversiteit’ van de VGC-jeugdraad lanceerde begin dit jaar een bevraging over het thema 'jongeren en politie'. De resultaten van de bevraging werden gebundeld in dit rapport.

 

Zet (Brusselse) jongeren niet op de trein, maar mee aan tafel

De VGC-jeugdraad en de Vlaamse Jeugdraad brengen samen een standpunt uit over de manier waarop Brusselse jongeren behandeld werden na het conflict in de Gentse Blaarmeersen.

Tussenkomst op ontmoeting met burgerslachtoffers van politiegeweld

Ondervoorzitter Ajar Bentaha werd uitgenodigd in het Brussels Parlement. Ze mocht getuigen tijdens een ontmoeting met burgerslachtoffers van politiegeweld. 

Strategisch Meerjarenplan VGC 2021-2025

De VGC-jeugdraad adviseerde het strategisch meerjarenplan 2021-2025 van de VGC. Dat ambitieuze plan brengt alle aspecten van het VGC-beleid samen. 

Lokaal integratiebeleidsplan

De themagroep anti-discriminatie, diversiteit en inclusie gaf advies op het lokaal integratiebeleidsplan van de VGC. We bepalen concrete speerpunten en acties. 

Jongeren en politie

Samen met 29 Brusselse partners schreef de VGC-jeugdraad een statement over 'jongeren en politie'. Het vertrouwen tussen beide partijen is al even zoek. In het statement vragen we een structurele aanpak van dit probleem, in samenwerking met alle betrokken partijen. 

2020

Schoolcontracten

“Meer ruimte voor de jeugd” is voor de jeugdraad een van de beleidsprioriteiten. We geven advies op de keuze van het Brussels gewest om te investeren in het openstellen van schoolinfrastructuur voor de buurt door middel van schoolcontracten. 

Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten

De jeugdraad geeft advies op het nieuw decreet rond buitenschoolse opvang en activiteiten. Een van de krachtlijnen van dit decreet is dat de regie en financiering van kinderopvang bij de lokale besturen gelegd wordt. In Brussel zal de VGC deze regierol opnemen. 

Coronamaatregelen voor het Brusselse jeugdwerk

Ook het Brusselse jeugdwerk doet er alles aan om haar activiteiten coronaproof te laten verlopen. We pleiten hierbij voor uniforme maatregelen tussen de verschillende gemeenschappen in ons land.