Een straf toekomstplan voor jouw organisatie in Brussel: presentaties workshops en foto's online

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport biedt een ondersteuningstraject aan voor cultuur-, jeugd- en sportorganisaties die starten of bezig zijn met de opmaak van hun meerjarenbeleidsplan.
Op 6 oktober organiseerde ze in de Beursschouwburg workshops die deze organisaties verder op weg willen helpen bij de opmaak van hun meerjarenplan voor de komende periode.

De inhoud van de workshops zijn bedoeld ter inspiratie en ondersteuning bij een kwaliteitsvol organisatiebeleid en bij de opmaak van een meerjarenbeleidsplan voor de organisatie en/of de werking.

Kon je er niet bij zijn of ben je benieuwd naar de inhoud van de workshops? Bekijk de presentaties van de workshops en de foto's online.