VGC start met een projectsubsidie ‘Kom uit je kot’

De subsidie is er voor alle studenten die studeren aan een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling in Brussel en die, samen met medestudenten, een project/actie/evenement willen organiseren waarmee je inzet op Brussel als studentenstad. Dat kan bijvoorbeeld met je studentenvereniging, maar even goed voor een actie die je samen met enkele medestudenten op poten wil zetten.

Met deze subsidie willen we:

  • jouw frisse en creatieve initiatieven een kans geven,
  • samenwerking en uitwisseling tussen studenten aanmoedigen
  • en Brussel en het leven in de stad promoten.

Voorwaarde is dat je met je project inzet op het aanscherpen van de band tussen de Brusselse studenten onderling, de link tussen studenten en hun omgeving wil aanhalen, of dat Brussel als leer-, leef- en werkstad voor studenten in the picture wordt gezet.

Alle info vind je op de website van de VGC