Je stage doen bij de VGC-jeugddienst?

Zo veel mogelijk kansen en mogelijkheden bieden aan Brusselse kinderen en jongeren: dat is het uitgangspunt van de VGC-jeugddienst. Daarom ondersteunt en organiseert de jeugddienst jeugdinitiatieven. Ontmoeting, spel en ontspanning staan centraal.

Het jeugdbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de dromen realiseren van kinderen en jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De VGC ondersteunt Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven die als doel hebben voor de jeugd de kansen op spel, ontmoeting, zelfontwikkeling en groepsvorming te verruimen en vrijplaatsen te creëren waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar.

Op de VGC-jeugddienst werken vijftien medewerkers. Daarvan organiseren er vijf de werking van het eigen jeugdcentrum Aximax. De overige tien werken mee aan de uitvoering van het jeugdbeleid. Dat impliceert de ondersteuning van bestaande jeugdwerkingen, maar ook het op poten zetten van nieuwe, experimentele acties/projecten om nog meer jongeren in Brussel te ondersteunen. Een voorbeeld van een dergelijke actie is À Fonds, een jongerenfonds dat individuele jongeren wil ondersteunen bij de uitvoering van hun zotte (of minder zotte) ideeën.

Bij de jeugddienst zijn er in het schooljaar 2020-2021 verschillende stageplekken: voor administratiecommunicatie & À Fonds en jeugdbeleid. Als bijlage vind je de verschillende takenpakketten.

Interesse? Stuur dan een mailtje naar jeugddienst@vgc.be. Tijdens een intakegesprek leren we elkaar beter kennen en bekijken we of je competenties en de doelstellingen van je stage overeenkomen met het gezochte profiel voor de stageplek.