Collega Sandrine op studiebezoek naar Leeds - deel 3

Duidelijke en krachtige communicatie

Wat me opviel in Leeds, is de branding van ‘Child Friendly Leeds’. Het project heeft een duidelijke, uitgesproken missie en visie en communiceert die ook. Denk maar aan de vijf doelen uit mijn vorige verslag: We want all our children and young people:
1. to be safe from harm;
2. to do well at all levels of learning and have skills for life;
3. to enjoy healthy lifestyles;
4. to have fun growing up;
5. to be active citizens who feel they have a voice and influence

Deze doelen geven op een duidelijke en concrete manier weer waar Leeds naartoe streeft. Die eenvoudige en concrete communicatie zorgt ervoor dat het voor partners duidelijk is waar de stad naartoe wil. Op die manier is het ook gemakkelijker om partners te betrekken bij het initiatief.
Er is een duidelijk en krachtig beeld: het logo, de website, de Facebook-pagina, de banners die de stad ophangt nadat leerlingen klaar zijn met de examens en nog zoveel meer. De initiatiefnemers maken duidelijk werk van deze communicatie. Dat is goed voor de partners, en het heeft bovendien een effect op de kinderen en jongeren in Leeds.

Kinderen zien dat ook hun stem telt
Zo spraken we tijdens het bezoek aan Manor Wood Primary School met enkele kinderen. Ook zij konden uitleggen waarom en hoe Leeds een zo kindvriendelijke stad mogelijk probeert te zijn. Kinderen en jongeren zien dat de stad zich inzet voor kindvriendelijkheid. Ze zien dat hun stem telt. Branding wordt op deze manier ook een krachtig middel tegen participatiemoeheid van kinderen en jongeren.

“Culture eats strategy for breakfast”
Nog een befaamde quote van Andy (Leeds children's services department) die in de loop van de uitwisseling verschillende keren aan bod kwam. Samen met de quote “It’s all about relationships.” vormt deze uitspraak de kernboodschap die Leeds ons wilde meegeven rond kindvriendelijkheid. “Culture eats strategy for breakfast.” gaat niet zozeer over cultuur als gemeenschap maar wel over de waarden die belangrijk zijn in een samenleving. Andy gaf aan dat het belangrijk is om een stevige strategie rond kindvriendelijkheid te hebben. Maar hij benadrukte dat het daarnaast cruciaal is om als persoon verbinding te maken en om in te zetten op belangrijke waarden. Leeds laat op dit vlak vooral kindvriendelijkheid als waarde naar voren komen, als respect en zorg voor kinderen en jongeren. Natuurlijk volgt Leeds een strategie, maar de mensen die die strategie uitwerken, en de boodschap zelf, zijn het allerbelangrijkste. Want het zijn die mensen die zorgen voor de concrete impact, voor de concrete verandering.

“Don’t become Leeds, become child friendly”
Met de quote “Don’t become Leeds, become child friendly.” wou Andy op de laatste dag de nadruk leggen op de lokale context van kindvriendelijk beleid. Je kunt de aanpak van Leeds niet zomaar kopiëren naar de Vlaamse of de Brusselse context. Want het is niet de aanpak die centraal staat, maar het kind. Dat moet de kern van de zaak blijven. Tijdens een studiebezoek zie je natuurlijk vooral de mooie of succesvolle kanten van een stad of praktijk. De initiatiefnemers in Leeds geven zelf ook aan dat zij nog steeds op weg zijn om de beste stad voor kinderen en jongeren te worden.
Samen met de kinderen, de jongeren en de verschillende partners blijven ze ernaar streven om de meest kindvriendelijke stad te zijn.