Collega Sandrine op studiebezoek naar Leeds - deel 2

“It’s all about relationships”

“It’s all about relationships”: het was een van dé uitspraken van dit studiebezoek. De rol van relaties en netwerking om aan de slag te gaan met kindvriendelijkheid kwam sterk naar voren.

Een netwerk van ambassadeurs

‘Child Friendly Leeds’ bestaat uit een netwerk van allerlei partners. Samenwerkingen tussen en met deze partners zijn cruciaal om van Leeds een kindvriendelijke stad te maken. Vooral de relaties met commerciële partners vielen me op, iets wat we in Vlaanderen en Brussel minder kennen.

Het Vlaamse label ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten’ is gebaseerd op (inhoudelijke) criteria waaraan steden en gemeenten moeten voldoen. Bij ‘Child Friendly Leeds’ gaat het om een netwerk dat bestaat uit ambassadeurs van kindvriendelijkheid. Partners moeten niet voldoen aan bepaalde criteria, ze moeten vooral aangeven dat ze willen meewerken aan de visie van een kindvriendelijk Leeds.

Andy (Leeds Children's Services Department) gaf daarvoor verschillende redenen:
1. Een kindvriendelijke stad worden is een proces, met vallen en opstaan. De stad wil in de eerste plaats organisaties aanmoedigen om in dit proces te stappen.
2. Zelfs al doen partners weinig concreets rond kindvriendelijkheid, ze blijven welkom. Zo kun je als stad later nog een beroep doen op die partners als het nodig is.
3. Om van Leeds een ‘Child Friendly Leeds’ te maken heb je de hele stad nodig, ook die organisaties die iets minder actief werken rond kindvriendelijkheid. Er is een visie, een plan, en je hebt iedereen nodig. Let wel op, dat betekent niet dat Leeds de ambassadeurs niet op de vingers zal tikken als ze hun ambassadeurschap misbruiken. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd.
4. Door de manier waarop Leeds zichzelf als ‘Child Friendly Leeds’ in de verf zet, kunnen de partners zelf ook uitpakken met het ambassadeurschap. Als de hele stad erop inzet, dan willen organisaties natuurlijk mee op de kar springen. Op die manier halen ook (commerciële) partners er een meerwaarde uit. Ze maken allemaal deel uit van een stadsbreed netwerk. Om het met een quote van Andy te zeggen: “If they don’t engage, they’ll look stupid.”
 

Daarnaast gaf Andy nog tips over hoe je de partners kunt betrekken bij het project: “Leg je nood uit, vraag geen geld maar wel expertise en wees specifiek. Op die manier zullen partners sneller geneigd zijn om ambassadeur te worden.”

Ook samenwerken met commerciële partners?

Het White Rose Shopping Center is een voorbeeld van een commerciële partner die deel uitmaakt van het ‘Child Friendly Leeds’-netwerk. Bij de bouwaanvraag voor een uitbreiding, moest het shoppingcenter aantonen hoe het zich inzet voor ‘Child Friendly Leeds’. Zo kwamen er onder andere een speeltuintje aan de rand van het shoppingcenter, verlaagde wc’s, een borstvoedingsruimte en bredere parkeerkeerplaatsen voor gezinnen. Daarnaast zet het White Rose Shopping Center zich ook in voor het milieu. Er zijn bijenkasten op het dak, zonnepanelen, een opvangbassin voor regenwater en nog veel meer. Inzetten op duurzaamheid is ook inzetten op kindvriendelijkheid. Het White Rose Shopping Center sponsort ‘Child Friendly Leeds’. Andy kreeg na ons bezoek enkele gratis tickets voor kwetsbare kinderen om naar de film te gaan in het shoppingcenter.

De samenwerking met commerciële partners geeft wel stof tot nadenken. In eerste instantie vroegen we ons af waarom dat shoppingcenter op onze planning stond. Omdat het een belangrijke sponsor is? En zo ja, is dat erg? Het shoppingcenter onderneemt wel actie voor een kindvriendelijk Leeds en dat is uiteindelijk het belangrijkste: samen streven naar een betere plek voor kinderen en jongeren. De acties van het White Rose Shopping Center hebben een directe impact op het leven van kinderen.

 

Kinderen en jongeren beslissen mee

Niet alleen de relaties met de organisaties in Leeds zijn belangrijk, ook de relaties met kinderen en jongeren staan centraal. We zagen dan ook enkele mooie voorbeelden die hoog scoorden op de ‘participatieladder’. Zo is het logo van ‘Child Friendly Leeds’ ontworpen en gekozen door kinderen. Andy vertelde dat hij ook een sollicitatiegesprek moest doen met enkele kinderen voordat hij zijn job bij de gemeente kreeg. Kinderen in Leeds kiezen ook een kinderburgemeester. Alle kandidaten moeten een manifest schrijven over een thema waaraan ze samen met de burgemeester en het college willen werken. Dit thema wordt opgenomen in het lokaal beleid en is evenwaardig aan andere thema’s.

Ook in de Manor Wood Primary School beslissen kinderen mee. Als kinderen een idee hebben of een probleem aankaarten gaan de leerlingen en de leerkrachten samen aan de slag.

Zo ontstond een parcours in de gang dat de kinderen gemaakt hebben door tape op de vloer te plaatsen. Kinderen die zich onzeker voelen of even stoom willen afblazen, kunnen het parcours gebruiken als afleiding.

Een ander voorbeeld is het verzamelen van de kinderen na de lunchpauze. Dit was een chaotisch moment voor zowel leerlingen als leerkrachten. Nu houden de kinderen toezicht en kiezen ze zelf hoe ze dit doen. Het gaat er nu een heel stuk rustiger aan toe. Een mooi voorbeeld van hoe ook hier de uitspraak “it’s all about relationships” van toepassing is.

Daarnaast werkt de Manor Wood Primary School volgens het ‘restorative practice’- principe. ‘Restorative practice’ of herstelgericht werken betekent dat de school de kinderen leert omgaan met hun eigen gevoelens en die van anderen. Ze willen op de manier kinderen ondersteunen en de relatie tussen de leerlingen onderling en de leerlingen en leerkrachten verbeteren.

Volgende week meer over het verschil tussen Leeds en Vlaanderen en wat we kunnen meenemen voor Brussel!