Al gehoord van de budgetmobiel?

BIZ Brussel is gegroeid vanuit de dienst Schuldbemiddeling van CAW Brussel. BIZ Brussel heeft de opdracht om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de budget- en schuldhulpverlening te bevorderen, alsook om initiatieven nemen ter preventie van schulden. Wat het preventieluik betreft is BIZ Brussel in scholen, jongerenwerkingen, sociale tewerkstellingsplaatsen, onthaaltehuizen en OCMW met het geven van ateliers en vormingsmomenten rond ‘Budget en Schulden’.

Zo ontstond de idee van een Budgetmobiel, een interactieve infostand op een fiets met realistisch simulatiemateriaal rond budget, consumeren en financiën.

Doel van het project ‘Budgetmobiel’

Met de Budgetmobiel wil BIZ Brussel dus het preventieaanbod uitbouwen en bij wie begin je beter aan preventie dan bij jongeren? BIZ Brussel wil financiële educatie stimuleren in scholen en jongerenwerkingen. Jongeren zo vroeg mogelijk bewust leren omgaan met geld, budget, consumeren,… is het doel van onze activiteiten. Naargelang de gekozen les of activiteit hebben de jongeren een duidelijker zicht op:

 • het budget (inkomsten en uitgaven) van een alleenstaande in een Brusselse context,
 • maandelijkse telecom- en energiekosten en waar een goedkoper tarief opzoeken, 
 • de gevaren van een krediet of lening,
 • wat zijn budget- en schuldproblemen en waar kan je daarvoor terecht?
 • misleidende reclame en wat kunnen de gevolgen hiervan zijn.

Aan de slag met de ‘Budgetmobiel’

In de Budgetmobiel zijn alle tools en spelen voorhanden. Er is een groot scherm gemonteerd, om filmpjes en presentaties te tonen. Er zijn 3 laptops voorhanden die gebruikt kunnen worden door de deelnemers. Je vindt er een gas-, elektriciteitsmeter en enkele voorbeeldlampen. Door het materiaal te bundelen in de Budgetmobiel, kan de begeleider snel inspelen op spontane vragen en/of opmerkingen van de leerlingen.

Welke activiteiten?

Hier vind je een greep uit ons aanbod, gerangschikt per thema;

Thema Schulden:

 • presentatie over de werking van het CAW, JAC en de dienst Schuldbemiddeling
 • stellingenspel over kansarmoede

Thema Budget:

 • verschillende bordspelen rond leren budgetteren in een huishouden
 • online-tools om een overzicht van je budget te maken
 • pc-spel: Paystation (via een personage moet je financiële beslissingen maken)

Thema Consumeren:

 • interactief bordspel rond de thema’s Consumeren, Kredieten, Energie en Budget
 • online quiz over verzekeringen
 • online spelen rond reclamewijsheid
 • sensibiliseringsfilmpjes rond online aankopen, online profiel, online gegevens,…
 • websites en oefeningen om tarieven van telecom en energie te vergelijken

Banken en kredieten:

 • kredietspel met informatie over de verschillende kredietvormen
 • online tools om PC Banking uit te leggen
 • bespreken van misleidende reclames voor krediet

Waar?

De jongeren bezoeken de Budgetmobiel op een locatie van CAW Brussel, of de Budgetmobiel komt naar de school toe. Per locatie wordt bekeken welke activiteiten mogelijk zijn met de Budgetmobiel (is er elektriciteit, wifi, kan de mobiel veilig geparkeerd blijven voor enkele dagen?,…).

Voor Wie?

Voor alle Nederlandstalige secundaire scholen en jongerenorganisaties in het Brussels Gewest. De grootte van de groepen wordt bepaald naargelang de activiteit, met een gemiddelde tussen 5 en 20 personen. De Budgetmobiel wordt altijd begeleid door een medewerker van BIZ Brussel. We vragen ook minstens één begeleider van de school of de organisatie zelf.

Hoeveel kost het?

De activiteiten zijn gratis, met uitzondering van Paystation (€30 per sessie).