Toegankelijkheid: beperking en maatschappelijke kwetsbaarheid

Een speelplein is inclusief als het openstaat voor elk kind en elke jongere en dus ook toegankelijk is voor kinderen en jongeren met een beperking en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Er wordt actief werk gemaakt van toegankelijkheid door:

 • drempels weg te werken en de hele werking aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van elk kind.
 • kinderen maximale kansen te bieden
 • het inclusief zijn actief te communiceren naar de buitenwereld
 • alle kinderen de mogelijkheid geven om samen te spelen

Je kan onderstaande vragen gebruiken als leidraad in het verankeren van inclusie in de werking en als hulpmiddel om pijnpunten te benoemen.

(Bron van deze fiche: VDS Checklist: Wanneer is mijn werking echt inclusief? Zie onderaan bij 'Meer info' voor de PDF met vragen in schematisch overzicht)

► Bekijk ook de andere fiches van de kwaliteitstool! 

Overloop onderstaande lijst en het zal je wel duidelijk worden.

Visie

 • Is er een visie over inclusie?
 • Is die visie opgenomen in de visietekst of infotekst op bv. de website/folder?
 • Maak je die visie concreet naar animatoren, kinderen en ouders?
 • Kennen de meesten van jullie team (begeleiders) de visie?

Is er een aangepaste werking qua…

 • Speelmogelijkheden?

  • Heb je een speelsysteem op maat van de kinderen?
  • Zijn de kinderen actief betrokken?
 • Begeleidersploeg?

  • Investeer je in vorming van de hele ploeg?
  • Zorg je ervoor dat de visie op inclusie gedragen wordt door de hele ploeg?
  • Is er een goede basis qua begeleidershouding?
  • Zoek je actief naar oplossingen bij probleemgedrag?
 • Organisatorische onderbouw?

  • Kan je, indien nodig, budget vrijmaken voor extra begeleiding, toegankelijkheid van de infrastructuur, ...?
  • Is het thema inclusie ingebed in de structuur van de werking (werkgroep, vast aanspreekpunt, ...)?
 • Externe relaties?

  • Is er in binnen het netwerk van de werking een informatiebron over inclusie?
  • Hou je rekening met de mening van ouders in het inclusieverhaal?
  • Kunnen ouders ergens extra informatie krijgen over inclusie?
  • Is er een infomoment met extra info voor ouders die hierom vragen?
  • Is de jeugddienst actief betrokken bij het project?
  • Is de schepen op de hoogte?
  • Is de jeugdraad op de hoogte?

 JA, je werking is inclusief! Goed zo!

Overloop onderstaande lijst vragen en het zal je wel duidelijk worden.

Visie

Heeft jouw organisatie een visie over werken met kinderen met een functiebeperking?

Is je werking aangepast qua …

 • Speelmogelijkheden?

  • Stel je speelfiches op van de kinderen/jongeren met een functiebeperking?
  • Is er een snoezelruimte?
  • Is er een prikkelend aanbod dat aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van de kinderen?
    
 • Begeleidersploeg?

  • Zijn er extra animatoren aangesteld als inclusiebegeleider of met extra aandacht voor...?
  • Maak je jaarlijks werk van animatorenwerving?
  • Zijn er ook animatoren met een beperking?
    
 • Organisatorische onderbouw?

  • Is het thema inclusie ingebed op de evaluatievergaderingen van de je werking?
  • Kan je alternatieven geven als er voor de kinderen binnen de werking geen oplossing is?
    
 • Externe relaties?

  • Wordt inclusie benoemd of beschreven in ‘alle’ communicatie van je werking?
  • Doe je inspanningen (naar kinderen en jongeren met een beperking, hun ouders, GON-eerkrachten, MPI’s, ...) om het inclusief spelaanbod bekend te maken?
  • Hou je een intakegesprek met ouder en kind?
  • Spreek je de ouders regelmatig aan om extra tips te krijgen?
    
 • Interactie binnen de werking?

  • Worden dagverloop, regels, activiteiten, ... verduidelijkt ofgevisualiseerd?
  • Hou je rekening met de mening van kinderen zonder beperking in het inclusieverhaal?

► JA, je werking is inclusief! Goed zo!

Overloop onderstaande lijst vragen en het zal je wel duidelijk worden.

Visie

Heeft jouw organisatie een visie rond werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren?

Is je werking aangepast qua…

 • Speelmogelijkheden?

  • Is er spel vanuit speelimpulsen?
  • Doen de kinderen en jongeren mee met het aanbod?
  • Investeer je in het opbouwen van een positieve relatie met de kinderen? Is er een ‘praatcultuur’?
  • Hebben kinderen inspraak in de speelmogelijkheden?
    
 • Begeleidersploeg?

  • Kunnen de begeleiders gepast omgaan met conflictsituaties?
  • Heb je aandacht voor de begeleiding, coaching en ervaringsuitwisseling van de begeleiders?
  • Zijn de begeleiders zich bewust van hun eigen referentiekader en hebben ze de mogelijkheid om te reflecteren over andere kaders?
  • Kunnen maatschappelijk kwetsbare jongeren gemakkelijk begeleider worden?
    
 • Organisatorische onderbouw?

  • Is er een flexibel inschrijfsysteem?
  • Kunnen kinderen op verschillende momenten van de dag instromen?
  • Is de communicatie eenvoudig en eenduidig?
  • Speel je in op en hou je rekening met meertaligheid binnen de werking?
  • Is er een duidelijk kader van regels en afspraken?
    
 • Externe relaties?

  • Komt het speelinitiatief op een positieve manier naar buiten?
  • Is er direct contact met ouders? Doe je huisbezoeken?
  • Heeft je organisatie contact met andere organisaties uit de buurt?
    
 • Toegankelijkheid?

  • Is je speelinitiatief vlot bereikbaar (speelplein in de wijk, busvervoer, ...)?
  • Is er een lage prijs? Is er een kortingsysteem zonder administratieve rompslomp of stigmatisering?

 JA, je werking is inclusief! Goed zo!