Inschrijf- en prijzenbeleid

Is jouw inschrijf- en prijzenbeleid transparant en op maat van de doelgroep?
Ken je de afspraken en staan ze neergeschreven? Weet je waarom en hoe ze er zijn gekomen? Durf jij je inschrijf- en prijzenbeleid in vraag stellen?

Het is uiteraard belangrijk dat er afspraken zijn over wie zich mag inschrijven, hoe je kan inschrijven, dat iedereen de prijzen kent, dat de prijzen op maat van je doelgroep zijn, en dat alles efficiënt en transparant georganiseerd wordt.

Maar stel jezelf ook eens de vraag of je weet waarom bepaalde afspraken werden gemaakt, wie ze heeft opgesteld en om welke reden zij dat toen deden.

 • Is dat gebeurd vanuit de organisatie of vanuit de doelgroep?
 • Zijn die afspraken nog altijd van toepassing op jouw doelgroep?
 • Bereik je hiermee nog steeds diegenen die je wil bereiken?

Kijk eens kritisch naar jullie inschrijf- en prijzenbeleid!

► Bekijk ook de andere fiches van de kwaliteitstool! 

 • Wie mag zich inschrijven?
  • Welke groepen krijgen voorrang? Waarom?
  • Welke groepen/individuen mogen zich niet inschrijven? Waarom niet?
 • Hoe kunnen kinderen zich inschrijven?
  • Is jullie inschrijfprocedure de makkelijkste manier voor de organisatie of voor de gebruiker?
  • Welke gegevens vraag je van de deelnemers? Waarom deze gegevens?
  • Wat zijn de annuleringsvoorwaarden? Zijn ze laagdrempelig?
 • Wat doe je wanneer het initiatief volzet is?
  • Hoe blijf je op de hoogte van het aanbod van nabije en gelijkaardige initiatieven?
  • Verwijzen jullie door naar andere initiatieven? Naar welke? Waarom wel/niet?
 • Hoe stem je het inschrijfbeleid intern af?
 • Hoe stem je het inschrijfbeleid af met lokale en/of regionale partners?

Wat zijn de prijzen van de activiteiten binnen jouw werking? Zijn de prijzen op maat van je doelgroep? Zijn ze transparant? Sluiten ze aan bij de noden en behoeften van de werking en/of van de doelgroep?

 • Hoe zijn de prijzen tot stand gekomen?
 • Zijn ze bespreekbaar?
 • Hoe communiceer je de prijzen?
 • Zijn er kortingstarieven? (zie bv. vakantiegids of Kortingsgids: Geknipte Prijzen (voor kinderen en jongeren in Brussel)
  • Welke?
  • Voor wie zijn de kortingstarieven bedoeld?
  • Hoe worden ze gecommuniceerd?
  • Wie maakt er gebruik van?
 • Hoe stem je het prijzenbeleid intern af?
 • Hoe stem je het prijzenbeleid af met lokale en/of regionale partners?
 • Hoe behandel je klachten?
 • Op welke manier geef je er gevolg aan?
 • Het Platform vakantie-initiatieven ontwikkelt een visie over het vakantiebeleid in Brussel. De leden dragen vanuit hun eigen ervaringen hun steentje bij tot een verantwoord vakantiebeleid in Brussel. De werkgroep is een bonte verzameling van beroepskrachten, vrijwilligers en vertegenwoordigers van verschillende vakantie-initiatieven
 • Een mooi praktijkvoorbeeld is Regio Noord Jeugd: regionale partners met een vakantiewerking komen tussen de inschrijfdagen en de aanvang van de vakantie-initiatieven samen met het oog op doorverwijzing en afstemming van het aanbod. Regio Noord is een samenwerking tussen:
 • Welke kortingstarieven kan je gebruiken? Doe inspiratie op in de vakantiegids of de Kortingsgids: Geknipte Prijzen (voor kinderen en jongeren in Brussel).
 • Met de spaar- en voordelenpas Paspartoe kan je voordelig deelnemen aan tal van cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten