Word lid van de VGC-jeugdraad

Je volledige naam zal vermeld worden in de verslagen van de VGC-jeugdraad. Deze verslagen worden, na goedkeuring door de agendacommissie, geplaatst op www.brusselbazaar.be en zijn dus voor iedereen raadpleegbaar.
We gebruiken je e-mailadres enkel voor de wekelijkse mail van de VGC-jeugdraad. Deze mail bevat interessante data en berichten die te maken hebben met de VGC-jeugdraad. We geven jouw e-mailadres niet door aan derden.
We vragen je GSMnummer om je persoonlijk te bereiken. We geven je GSMnummer niet door aan derden.
De VGC-jeugdraad heeft een besloten Facebookgroep om sneller te kunnen communiceren over actuele thema's die de jeugd in Brussel raken. Om je lid te kunnen maken van deze groep hebben we de naam van jouw Facebookaccount nodig. Deze wordt niet doorgegeven aan derden
Ik eet
De VGC-jeugdraad voorziet voor alle aanwezigen een hapje en een drankje.
Ik geef toestemming om beeldmateriaaal te nemen als ik naar de VGC-jeugdraad kom
Het beeldmateriaal kan online of offline gebruikt worden op websites en social media van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor informatieve, sensibiliserende of promotionele communicatie rond de VGC-jeugdraad. Ze wordt in geen geval gebruikt voor politieke of commerciële doeleinden.