Afstemming schoolvakanties

14.12.2021

Geachte minister Weyts,
Geachte minister Désir,

Het is al een hele tijd bekend dat de Franstalige Gemeenschap een nieuwe regeling voor de schoolvakantie heeft uitgewerkt en dat de Vlaamse Gemeenschap hierrond momenteel een consultatieronde houdt.

We begrijpen dat het schoolritme in de bevoegdheidsverdeling in een federale staat als België een aangelegenheid is van de gemeenschappen, maar betreuren enorm dat er niet naar afstemming tussen beide gemeenschappen is gezocht voor de kinderen en jongeren die schoollopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Meer en meer wordt vastgesteld dat kinderen en jongeren niet per sé binnen één enkele taalgemeenschap zowel schoollopen als hun vrije tijd beleven. Of dat alle kinderen binnen een gezin in dezelfde taal onderwijs genieten.
Zowat iedere onderwijsexpert die in de media aan bod komt geeft aan dat deze aanpassingen aan de schoolkalender de schoolse prestaties van kinderen en jongeren ten goede komen.

Tegelijk werkt het onderwijs niet in een vacuüm. De schoolkalender heeft een grote impact op hoe onze samenleving georganiseerd is. Sleutelen aan die kalender heeft een grote impact op alle sectoren waar kinderen aanwezig zijn, en ook op alle sectoren waar ze niet zitten. Dit mag niet enkel een onderwijsdebat zijn, maar moet een vraagstuk zijn waar de hele samenleving bij betrokken wordt.
In Brussel bestaat die samenleving uit meer dan één enkele taalgemeenschap. Wij geloven dat deze verschillende vakantieregelingen nefast zijn en nadelig zijn voor het welzijn van kinderen en jongeren in hun (afwijkende) vakantie.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen in verschillende taalgemeenschappen. Families en vriendengroepen met gezinnen in verschillende taalgemeenschappen. Kinderen die school lopen in de ene gemeenschap, maar (een deel van) hun vrije tijd beleven in de andere gemeenschap.

Als jeugdraad geloven we sterk dat talenten van kinderen ook buiten de school(m)uren ontwikkeld worden. Naast het onderwijs staan een heleboel sectoren die buiten de schooluren aan de slag gaan met kinderen en jongeren. Een dergelijke ingrijpende maatregel vereist daarom overleg met die verschillende sectoren, waaronder het jeugdwerk.
Een deel van die sectoren doet ook beroep op schoolgaande jeugd om dat aanbod te voorzien. In het bijzonder de sector van de vakantie-initiatieven is afhankelijk van schoolkalenders om voldoende begeleiders te vinden. We vrezen dat het bijzonder moeilijk zal worden om dat aanbod te blijven voorzien wanneer de schoolkalenders van het basis-en secundair onderwijs in de toekomst nog meer zullen verschillen van de kalenders van het hoger en universitair onderwijs.
We reiken u graag de hand om vanuit het welzijn van Brusselse kinderen en jongeren mee na te denken over deze materie. Als jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie denken we dat het daarvoor nog niet te laat is!

We willen u dan ook vragen:

  • Alsnog afstemming te zoeken met uw collega uit de Vlaamse/Franse Gemeenschap en hierbij het welzijn van kinderen en jongeren op de eerste plaats te zetten door te streven naar een gelijke vakantieregeling voor alle kinderen en jongeren in Brussel.
  • Te streven naar een brede hervorming waarbij ook de hogescholen en universiteiten betrokken worden met het oog op het vinden van voldoende begeleiders voorvakantie-initiatieven.
  • De pedagogische meerwaarde van engagement in, en deelname aan, activiteiten binnen de vrije tijd mee te nemen in de hervormingen van de schoolvakantie.

U kan ons steeds bereiken via jeugdraad@vgc.be.
Met vriendelijke groeten,

Ilyas MOUANI
Voorzitter