Terugkoppelmoment project 'Jongeren en politie'

 

Gisteren organiseerden de Vlaamse Gemeenschapscommissie en JES Brussels een terugkoppelmoment over het project ‘Jongeren en politie’. Onze doelstelling? De relatie tussen jongeren en politie in de politiezone Zuid versterken.

Samen met VGC-jeugdraad, politiezone Zuid, gemeenten Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst, Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) en jeugdwerkpartners vragen we engagement van alle betrokken actoren, willen we samen een duurzaam traject volgen en dit in alle veiligheid en gelijkwaardigheid.

Op initiatief van collegelid Smet: “Ons politieproject is on track! Politie, jongeren, jeugdorganisaties, politiek en administraties verenigd in hun goesting en wil om de samenwerking uit te bouwen en het vertrouwen te herstellen.”

Liselotte Vanheukelom – directeur Brussel en inhoudelijk beleid JES: “We zetten de stem van jongeren centraal en duiden op de urgentie. Nu is het momentum om verdere stappen te zetten. We starten lokaal en samen kunnen we naar boven toe werken en echt iets gaan veranderen op structureel niveau. Daar geloof ik in. Al vraagt dat moed en tijd. Ik vraag iedereen om moediger te zijn.”

We bevraagden politieagenten, jongeren, jeugdwerkers en kabinetsmedewerkers. Enkele vaststellingen:

  • Politieagenten roepen op om duidelijk en respectvol te communiceren, geen zaken te beloven die ze niet kunnen waarmaken en steeds in dialoog te blijven gaan. “Cowboys met gierende banden” en “je niet willen laten doen” werkt niet.
  • 9 op de 10 jongeren geeft aan dat ze de relatie wil verbeteren. Al voelen ze zich niet gerespecteerd, geloven ze niet dat het indienen van een klacht helpt want het is “woord tegen woord”, hebben ze schrik voor represailles als ze wel een klacht indienen.
  • Jeugdwerkers kiezen onvoorwaardelijk de kant van de jongeren. Maar ze gaan intensieve en nabije trajecten aan, laten zien dat jongeren ook positieve dynamieken op gang brengen en nemen een informerende rol op en zorgen voor de communicatie tussen verschillende partijen.
  • Kabinetsmedewerkers wijzen op het gebrek aan middelen, de te repressieve rol van politie tijdens evenementen en manifestaties, de bredere maatschappelijk problemen waar jongeren mee te maken krijgen, te weinig tools om te werken in een grootstedelijke realiteit en een gevoel van straffeloosheid.

Al deze inzichten namen we gisteren mee in workshops en deelden we op in vier actielijnen waar we verder op inzetten:

  1. Het opbouwen van een wederzijds en respectvol dialoogtraject.
  2. Structureel overleg tussen jeugdwerkers en politie met o.m. het leren kennen van mekaars deontologie en manier van werken.
  3. Een eenvoudigere, transparante en makkelijke klachtenprocedure.
  4. Weg van etnisch profileren en transparantie creëren rond identiteitscontroles.