Rapport bevraging 'jongeren en politie': de resultaten

De relatie tussen jongeren en politie in Brussel is een actueel thema dat regelmatig de media haalt. Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen werd de al complexe relatie tussen jongeren en politie in Brussel verder uitvergroot. Daarom lanceerde de themagroep ‘anti-discriminatie en diversiteit’ van de VGC-jeugdraad begin dit jaar een bevraging over dit thema. Leden van de VGC-jeugdraad trokken de straat op om jongeren te bevragen en zo rechtstreeks naar hun ervaringen met de politie te peilen. Op relatief korte tijd, van 19 februari 2021 tot en met 7 maart, slaagden we als VGC-jeugdraad er in om 1.968 stemmen te verzamelen. Niet genoeg om representatief te zijn, wél genoeg om te dienen als een impressie van hoe de jeugd zich verhoudt tot het Brusselse politiekorps.

‘Dat toont, hoe oprecht dit thema de jongeren bezielt, en dat ze écht verandering willen zien,’ aldus Ilyas Mouani, voorzitter VGC-Jeugdraad.

De jeugdraad vroeg aan de respondenten welke gevoelens de politie bij hen oproept. Frappant is dat driekwart (75%) van de respondenten aangeeft zich niet veilig te voelen bij contact met de politie. Boosheid (48%) en angst (42%) zijn meest voorkomend bij de jongeren. Verder voelen velen van hen zich ook machteloos (38%) en onverschillig (27%) tegenover politie. Slechts bij 12% van de jongeren roept de politie respect op. 

Uit de bevraging blijkt ook dat 1.830 Brusselse jongeren aangeven dat de relatie tussen jongeren en politie moet verbeteren. Opvallend is dat de jongeren hier zelf ook aan willen werken. De jeugdraad zet de grootste aanbeveling van de bevraging kracht bij.

'Zet in op kwalitatieve communicatie en ontmoetingen tussen jongeren en politie om zo het wederzijds respect (opnieuw) op te bouwen,' zo zegt Ilyas Mouani, voorzitter VGC-jeugdraad.

De VGC-jeugdraad erkent de gevoelens van de jongeren, herkent heikele aandachtspunten en wilt hier proactief mee aan de slag. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakte daarom 100.000 euro vrij om een project op poten te zetten in politiezone Zuid. Dit project, gecoördineerd door JES vzw en in nauwe samenwerking met de lokale en bovenlokale actoren, is reeds een half jaar in stilte bezig met oog op sterke acties. JES vzw enthousiasmeert als projectuitvoerder de politie, jongeren, jeugdwerkers en beleidsmakers om actief betrokken te blijven, zodat ze samen stenen kunnen verleggen. Met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid, proberen ze op participatieve wijze tot een gedeelde visie, doelstellingen en acties te komen. Het is de bereidheid tot samenwerking en verandering tussen alle actoren die de motor vormt van het project.

Dit project is er echter één van lange adem, en vergt van alle partijen dat ze zichzelf uitdagen om met een open blik naar elkaar en de toekomst te kijken.