Onderzoek Brusselse muzieksector: de resultaten

In 2023 voerde VI.BE, het steunpunt voor artiesten en de muzieksector, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een onderzoek naar de noden van Brusselse muzikanten, dj’s en producers. Het onderzoek bestond uit twaalf interviews met sleutelfiguren en een grootschalige online bevraging. Er was ook een stakeholdersdag waar we via een participatieve brainstorm concrete aanbevelingen formuleerden voor Brussel als gezonde muziekstad.
 
Op 29 april stelden we de resultaten van dit onderzoek voor in de AB Club. Er werden ook aanbevelingen geformuleerd voor een boeiend en bloeiend muzieklandschap in onze hoofdstad.

Met deze bevindingen kunnen de bevoegde overheden en de belanghebbenden uit de muzieksector aan de slag om hier mee vorm aan te geven. De VGC lanceerde naar aanleiding van dit onderzoek al het experimenteel project ‘Incubator’ van Kiosk Radio, als een eerste actie om speelkansen voor debuterende dj’s te ondersteunen.