"Jeugdpanel" over de toekomst van Europa

Woon je in Brussel? Ben je tussen de 18 en 30 jaar oud? En heb je een mening over de toekomst van de democratie in Europa? Schrijf je dan in voor het "Jeugdpanel" over de toekomst van Europa.

Het Brussels Parlement organiseert op 5 en 6 februari 2022 in kader van de 'Conferentie over de Toekomst van Europa' een burgerpanel voor Brusselse jongeren. Voor deze conferentie wordt een brede bevraging georganiseerd van alle Europese burgers. Iedereen kan zijn of haar stem laten horen over de prioriteiten en uitdagingen waar Europa voor staat.

De deelnemers formuleren samen aanbevelingen, die vervolgens op Europees niveau gedeeld zullen worden en de toekomst van de Europese Unie mee vorm zullen geven.

40 uitgelote Brusselse jongeren zullen worden uitgenodigd om gedurende twee volledige dagen, in het Brussels Parlement, samen na te denken over de volgende vragen:

 • Hoe kunnen we de participatie aan de beslissingen van de Europese Unie nog verbeteren?
 • Hoe maken we van Brussel de hoofdstad van alle Europeanen?
 • Hoe verdedigen we de rechten en vrijheden van alle Europeanen?
 • Hoe garanderen we de toegang tot onafhankelijke informatie en bestrijden we fake news?
 • Hoe versterken we de uitwisseling tussen Europese jongeren?

Een loting tussen de ingeschreven personen zal bepalen wie deel zal uitmaken van de 40 deelnemers. Zij zullen zo representatief mogelijk zijn voor de hele Brusselse bevolking, op basis van het geslacht, de gemeente waar men woont, de taal en het opleidingsniveau.

Programma:

Zaterdag 5 februari 2022

 • voorstelling van het verloop van de procedure (het proces);
 • gedachtewisseling met experten over de aangekaarte thema’s;
 • eerste uitwisseling van ideeën in kleine groepjes;
 • eerste samenkomst van de ganse groep.

Zondag 6 februari 2022

 • uitwerking van de aanbevelingen in kleine groepjes;
 • bespreking van de aanbevelingen door alle deelnemers samen;
 • stemming en goedkeuring van de aanbevelingen.

Praktische informatie:

 • een vergoeding van 140 euro per persoon is voorzien (de deelnemers zijn evenwel verplicht op beide dagen aanwezig te zijn);
 • het Parlement zorgt voor eten en drinken;
 • het event wordt georganiseerd met respect voor de heersende gezondheidsmaatregelen.

Interesse? Schrijf je nu in.
Vragen? Neem dan contact via yourope@parlement.brussels.