De VGC lanceert nieuwe BRUSS-IT projectoproep

Bruss-it is een projectoproep van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor Brusselse stadsmakers met als centraal thema “Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad”.

De projectoproep bouwt daarmee verder op het participatietraject Stadspiratie: van de 1.130 ideeën en de vele aanbevelingen uit Stadspiratie gingen veruit de meeste ideeën over de thema’s ‘Duurzame en leefbare stad’ en ‘Meedoen en samen maken’.  

De VGC voorziet in 400 000 euro voor Bruss-it. Projecten kunnen een subsidie tot 15.000 euro krijgen.

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt:

We nodigen de Brusselaar uit om zelf aan de slag te gaan met de vele ideeën die voortkomen uit Stadspiratie of zelf een nieuw idee uit te werken rond samenwerken aan een duurzame en leefbare stad. Met Bruss-it kan je een idee van en voor Brusselaars uitwerken tot een concreet project. Het gaat soms om kleine dingen waar mensen van dromen in hun buurt. Denk aan een gemeenschappelijke moestuin waar mensen uit de buurt samen van kunnen genieten.”

Collegelid Sven Gatz:

Na een succesvol participatietraject kijk ik mee uit naar het vervolg: projecten die van onderen uit worden opgezet door Brusselaars om de stad leefbaarder en duurzamer te maken. Met kleine maar leuke ideetjes kan je met gelijkgezinden, buren of met verenigingen veel doen om de buurt fijner en beter te maken.”

In Brussel lopen ontzettend veel mensen rond met concrete ideeën om hun stad vorm te geven en leefbaarder te maken,' zegt VGC-collegelid voor Cultuur, Jeugd en Sport Pascal Smet. 'Vaak zijn het buurtverenigingen en -bewoners zelf die weten wat een wijk nodig heeft. Met deze oproep geven we hen de kans om op een heel directe en laagdrempelige manier het verschil te maken in hun eigen wijk en leefomgeving.”

Een mooi idee uit Stadspiratie kan nu uitgroeien tot een concreet project. De focus ligt op thema’s Share-it (delen), Reuse-it (hergebruiken), Green-it (vergroenen) en Activate-it (actief ontdekken). Dit kunnen toegankelijke projecten zijn waarbij ruimte of materiaal gedeeld, geleend of samen gebruikt wordt. Ook projecten van buurtbewoners of verenigingen die samen de buurt vergroenen maken kans.  Bijvoorbeeld samen tuinieren en het regenwater recupereren voor een gemeenschappelijke tuin. Of een project waarbij de Brusselaar de natuur in de stad (her)ontdekt, door bijvoorbeeld groen en water in de stad toegankelijk te maken.

Oproep in 2 fases

De VGC wil ‘Meedoen en samen maken’ ook toepassen in de manier waarop ze deze projectoproep aanpakt. Projectindieners krijgen ondersteuning bij het vormgeven van hun projectidee.  De oproep verloopt daarom in twee fases, met in de eerste fase een Bruss-it projectendag op dinsdag 21 september. Tijdens deze projectendag worden deelnemers met een gelijkaardig idee aan elkaar gekoppeld en krijgen projectindieners tips om hun projectvoorstel verder te verfijnen.

Daarna krijgen de initiatiefnemers de tijd om hun projectidee formeel in te dienen. 

Selectie door een jury

Een diverse groep van juryleden beoordeelt alle projectaanvragen op basis van vaste beoordelingscriteria. De jury bestaat voor de helft uit professionals die door hun job veel voeling hebben met duurzaamheid, participatie en diversiteit. De andere helft zijn geïnteresseerde Brusselaars die zich kandidaat kunnen stellen via een open oproep.

Eind dit jaar kunnen de geselecteerde projecten van start gaan. De projecten lopen 24 maanden.

Heb jij samen met je buren, je vereniging of organisatie ideeën voor een beter, duurzamer en leefbaarder Brussel?

Alle informatie is terug te vinden op www.brussit.be