Ouderbeleid

Ouderbeleid is het geheel van handelingen die een organisatie stelt om ouders tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen na te streven op een zodanige manier dat ook de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend zijn.

Je kan ouders betrekken op verschillende niveaus. Je kan ze laten:

 • meeleven
 • meehelpen
 • meedenken
 • meebeslissen

Ouderbeleid is een attitude. Je moet erin investeren en ook weten waarom je erin investeert.

► Bekijk ook de andere fiches van de kwaliteitstool!

 • Wat wil je bereiken?
 • Waarom wil je ouders betrekken?
 • Wil je ouders echt betrekken? Op welk niveau?
 • Bespreek je dit regelmatig in jullie werking?
 • Zijn hier vormingen over?
 • Voelt iedereen in je organisatie zich sterk en competent genoeg om met de ouders om te gaan?
 • Welke vorm van ouderbeleid wil je organisatie en kan je organisatie aan?
 • Wat zijn de valkuilen van ouderparticipatie?
 • Maak je tijd voor de ouders?
 • Ken je de namen van de ouders?
 • Weet je welke ouder bij welk kind hoort?
 • Welke drempels zijn er voor de ouders om met jullie te komen praten, info te vragen?
 • Is er een plaats waar de ouders kunnen blijven hangen?
 • Welke indruk hebben de ouders van de werking en de leiding?
 • Kijk eens vanuit het perspectief van de ouders: is je taal voldoende aangepast? Kom je volwassen over? Is er orde op het speelterrein?
 • Waarover wil je de ouders informeren?
 • Op welke manier informeer je de ouders over de werking?
 • Zijn de ouders op de hoogte van de activiteiten die je met hun kinderen doet?
 • Kennen de ouders de afspraken?
 • Geef je de ouders soms positieve informatie over hun kind?
 • Bedank je de ouders wanneer ze een handje toesteken?
 • Geef je de ouders kansen tot inbreng in de activiteiten en de werking?
 • Waarover kunnen/willen de ouders meebeslissen?
 • Gebruik je de ouders om belangrijke info over hun kinderen te krijgen?
 • Gebruik je de talenten van de ouders?
 • Gebruik informele momenten om ouders te bereiken. Of creëer informele momenten waar de ouders kunnen keuvelen terwijl de kinderen spelen, bijvoorbeeld een ouderterras/oudercafé
 • Neem het informeel benaderen van ouders op als een taak
 • Zorg voor een rotatiesysteem aan het onthaal: zo kan je ervoor zorgen dat de ouders alle animatoren kennen
 • Maak een uithangbord met alle namen en foto’s van animatoren, eventueel per activiteitengroep.
 • Door een open speelpleindag zorg je ervoor dat de ouders even kunnen binnenkijken.
 • Maak een krantje waarin je de ouders nieuwtjes, activiteiten, … meedeelt.
 • Laat de kinderen iets knutselen waarmee ze thuis kunnen pronken.  
 • Doe aan ouderbevraging via een enquête of op een leukere manier zoals een babbelbox of een animator die tips afneemt.
 • Nodig de ouders eens uit voor een activiteit
 • Organiseer een foto-avond, zodat de ouders zien hoeveel plezier hun kinderen maken.
 • Gebruik de talenten van de ouders. Laat hen bijvoorbeeld iets koken of maken tijdens een slotactiviteit.  
 • Haal de nationaliteiten van de families binnen, bijvoorbeeld door middel van vlaggen.
 • Stuur een kaartje of geef een cadeautje aan de ouders die helpen.
 • Ga zelf actief op zoek naar plaatsen waar je ouders kan bereiken. Ga bijvoorbeeld naar een ouder- of schoolraad.
 • Gebruik actieve ouders om andere ouders te bereiken.
 • Laat de ouders van de animatoren weten hoe waardevol het is voor de kinderen om als animator te staan.