Kwaliteitsvolle jeugdinformatie

Wat is jeugdinformatie? Bereikt jullie informatie de doelgroep? Is de inhoud duidelijk, correct en afgestemd op de leefwereld van jongeren? Verbeter jullie communicatie met deze tips voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie!

Jeugdinformatie is informatie op maat van kinderen en jongeren die hen ondersteunt in hun ontwikkeling, verzelfstandiging en versterking om zelf keuzes te maken en actief deel te nemen aan de samenleving. Jeugdinformatie gaat over de interesses van kinderen en jongeren.

De Ambrassade ontwikkelde het label Trusty om jeugdinformatieproducten te labelen als betrouwbare of kwaliteitsvolle informatie.

Hoe zit het met jullie informatie, bereikt die de doelgroep? Is de inhoud duidelijk, correct en afgestemd op de leefwereld van degene die je wil bereiken?

► Verbeter je communicatie met deze tips voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie!

 • Vertrekt de informatie vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren?
 • Geeft de informatie een overzicht van de verschillende mogelijkheden en kansen?
 • Is de informatie objectief, accuraat, up-to-date en volledig?
 • Zorgt de informatie voor ‘empowering’ van jongeren, d.w.z. verstevigt ze hun maatschappelijke positie?
 • Werd de informatie op maat van jongeren vertaald?
 • Ondersteunt de informatie jongeren in hun ontwikkeling en verzelfstandiging?

(Bronnen: Jeugdinfotheek - Nu WAT WAT en Trusty, initiatieven van De Ambrassade)

► Bekijk ook de andere fiches van de kwaliteitstool!

 • Kinder- en jeugdinformatie is informatie die kinderen en jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling, verzelfstandiging en versterking om zelf keuzes te maken en actief deel te nemen aan de samenleving. Jeugdinformatie beantwoordt aan de behoeften, interesses of belangen van kinderen en jongeren en gaat over zogenaamde “levensthema’s”.
 • Een kinder- en jeugdinformatieproduct is jeugdinformatie met een digitale of fysieke vorm, bijvoorbeeld spelmateriaal, een website, een presentatie, databases, boeken, informatiefiches, brochures, video, audio, etc.
  Een voorwaarde is dat deze producten ook rechtstreeks in de handen en/of onder de ogen komen van kinderen en jongeren. Het gaat over vaste informatiebronnen en niet over meer vluchtige informatie zoals berichten op social media, mailings, etc.

(Bron: https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/wat-is-jeugdinformatie)

 • Ben je in gesprek gegaan met jongeren uit zoveel mogelijk verschillende achtergronden?
 • Wat is hun voorkennis?
 • Wat is hun leesniveau?
 • Waarin zijn ze geïnteresseerd?

TIPS: 

 1. werk met een adviesgroep
  • je kan expertise delen
  • je hebt een diversiteit in achtergrond
  • de betrouwbaarheid van je product verhoogt
 2. wees daar waar jongeren zijn
  • via scholen, social media, ...
  • trek de aandacht met een leuk gadget
  • werk samen met intermediairen zoals JIP’s, jeugddiensten, JAC’s, ...
 • Is de boodschap geschreven vanuit het standpunt van de jongeren (en niet vanuit het perspectief van de organisatie of volwassene)?
 • Sluit de informatie aan bij hun leefwereld?
 • Speelt de informatie in op een informatiebehoefte van de doelgroep?

TIP: Mik op de bovengrens van de doelgroep of ouder.

 • Is de informatie correct, actueel en onafhankelijk?
 • Heeft de doelgroep de nodige handvatten om zelf te beslissen?
 • Is het doel informeren (en niet: betuttelen of moraliseren)?

TIPS:

 1. Hoe maak je de boodschap duidelijk?
  • 1 boodschap per zin
  • eenvoudig taalgebruik
  • korte, krachtige zinnen
  • actieve zinnen
  • geen jargon
  • geen overbodige info
 2. Hoe maak je de tekst overzichtelijk?
  • deel de tekst in korte stukjes
  • gebruik tussentitels
  • zet woorden in het vet
  • gebruik geen overbodige informatie
 3. Hoe maak je de boodschap aantrekkelijk voor een jongere?
 • Zorg voor een tekst op maat:
  • droge tekst kan saai zijn
  • laat een jongere zijn verhaal vertellen
  • gebruik interviews, anekdotes, quotes, ...
  • personaliseer: gebruik ‘je’
  • gebruik humor: humor scoort altijd goed!
  • blijf echt: eenvoudige; laagdrempelige spreektaal
  • verval niet in jongerentaal
  • maak het speels: je kan informatie overbrengen in spelvorm
 • Gebruik beelden:
  • kies beelden waarin de doelgroep zich kan herkennen
  • gezichten spreken meer dan een object
  • zorg voor een goed evenwicht tussen beeld en tekst
  • diversifieer: jongens/meisjes, verschillende nationaliteiten, verschillende leefwerelden

TIPS:

 • kies voor verschillende vormen en verschillende kanalen
 • Kies je dragers in functie van je doelgroep en je boodschap
 • Hoe meer media, hoe groter het bereik

TIP: zorg bij iedere evaluatie dat er genoeg tijd en ruimte is om eventuele aanpassingen door te voeren.

TIP: zorg bij iedere evaluatie dat er genoeg tijd en ruimte is om eventuele aanpassingen door te voeren.