Je doelgroep

Het is voor de kinderen dat we het doen! Maar ken je hun leefwereld wel genoeg? En zijn je activiteiten aangepast aan de doelgroep? Ga aan de slag met tips voor een goede activiteit en begeleiding!

Het is voor de kinderen dat we het doen! Maar ken je hun leefwereld wel genoeg? En zijn je activiteiten aangepast aan de doelgroep?

Ga aan de slag met deze tips voor een goede activiteit en begeleiding!

► Bekijk ook de andere fiches van de kwaliteitstool!

 • Wat is de leeftijd van de kinderen?
 • Wat zijn de kenmerken van deze leeftijdsgroep?
 • Ken je de leefwereld, achtergrond en interesses van je doelgroep?
 • Is de activiteit aangepast aan de doelgroep?
  • Begrijpen de kinderen de activiteit?
  • Hebben de kinderen de nodige vaardigheden?
  • Zijn de kinderen geïnteresseerd?
  • Vinden de kinderen het leuk?
  • Kan het kind zijn competenties verder ontwikkelen via de activiteit?
  • Worden kinderen gestimuleerd en uitgedaagd?
  • Is de spelmethodiek aangepast aan de doelgroep?
 • Is de begeleidershouding aangepast aan de doelgroep?
 • Op basis waarvan zijn de groepen ingedeeld?
 • Is er genoeg heterogeniteit binnen de groepen?
 • Zijn de activiteiten aangepast aan de mogelijkheden en interesses van de verschillende groepen?
 • Is er een evaluatiesysteem voor de activiteit zelf en/of voor de begeleidershouding tijdens de activiteit?
 • Worden de resultaten van die evaluaties omgezet in verbeterpunten voor de volgende activiteit?
 • Worden die resultaten opgevolgd?
 • genoeg variatie binnen je activiteiten(aanbod)
 • inkleding van het aanbod
 • aangepaste spelmethodieken
 • genoeg zorg, zeker voor de jongste groep
 • evenwicht tussen actie en rust
 • structuur en regelmaat
 • variatie van zintuiglijke ervaringen
 • ruimte voor avontuurlijk spelen
 • ruimte voor uitdaging
 • ruimte om te experimenteren
 • ruimte voor samenwerking tussen de kinderen
 • competitie
 • inspraak
 • naargelang de behoeften van je doelgroep:
  • laat voldoende keuzevrijheid
  • geef verantwoordelijkheid
  • voorzie ruimte voor participatie, interactie, discussie
 • een talig activiteitenaanbod (zie tips over taalstimulering)
 • Geef de speluitleg klaar en duidelijk (en in een taal die de kinderen verstaan)
 • Ondersteun je speluitleg: gebaren, visuele ondersteuning, herhalen en recapituleren
 • Begeleid het proces, evenzeer als het resultaat
 • Zorg voor een systeem van straffen en belonen
 • Geef het goede voorbeeld
 • Voorzie ruimte voor inspraak over en tijdens het activiteitenaanbod
 • Neem een taalstimulerende begeleidershouding aan (zie tips over taalstimulering)