Animatorenbeleid

Hoe gaat jouw organisatie om met animatoren? Denk goed na over werving en selectie, zorg voor een optimaal onthaal, groeikansen en betrokkenheid om de uitstroom zo beperkt mogelijk te houden. Aan de slag met tips en theorie!

Animatorenbeleid is het geheel van maatregelen om met animatoren om te gaan. Daarbij hou je bepaalde doelen voor ogen.
Je animatorenbeleid toont hoe de organisatie met animatoren omgaat of wil omgaan. Het uitgangspunt van het beleid is animatoren stimuleren en hun inzet voor het doel van de organisatie optimaliseren. Een goed animatorenbeleid voorkomt onduidelijkheden, conflicten en ongelijke behandeling van animatoren.

Vrijwilligersbeleid is het geheel van handelingen die een organisatie stelt om vrijwilligers tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen na te streven op een zodanige manier dat ook de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend zijn.

Hier kan je vrijwilligersbeleid ook 'animatorenbeleid' noemen. We verwachten dat iedereen die met kinderen werkt (vrijwilliger, jobstudent, beroepskracht) dat doet vanuit een bepaald engagement. We kunnen theorieën over werken met vrijwilligers toepassen op betaalde animatoren, bij wie hun loon één van de verschillende motivaties is (zie later).

► Hoe gaat jouw organisatie om met animatoren? Wanneer je aan de slag wil gaan met competente en gemotiveerde animatoren, is het belangrijk dat je goed nadenkt over je animatorenbeleid:

 • werving en selectie
 • een goed onthaal
 • groeikansen
 • betrokkenheid

Aan de slag!

► Bekijk ook de andere fiches van de kwaliteitstool!

 • Wie zoek je?
 • Wie zoekt jou?
 • Wat is de motivatie van de animator?
 • Waar zoek je animatoren? Vanwaar komen ze?
 • Hoe zoek je animatoren?
 • Welke boodschap breng je?
 • Welke kanalen gebruik je daarvoor?
 • Via welke media/kanalen bereik je je doelpubliek?
 • Welk profiel gebruik je als organisatie om animatoren te selecteren?
 • Wat verwacht je van de animator? Hoe communiceer je die verwachtingen?
 • Wat zijn de verwachtingen van de animator?
 • Wat zijn de capaciteiten en werkpunten van de animator?
 • Wie selecteert de animatoren? Hoe?
 • Wie doet het onthaal van de animatoren?
 • Op welke momenten gebeurt dat?
 • Wat heeft de starter nodig om op hetzelfde niveau te kunnen meedraaien als een ervaren animator?
 • Wat moet je allemaal weten om te kunnen meedraaien op het speelinitiatief?
 • Wat zijn de voordelen van een goed onthaal voor de animator?
 • Wat zijn de voordelen van een goed onthaal voor de werking?
 • Hoe zorg je dat de animator kan groeien?
 • Hoe breng je animatoren op de hoogte van mogelijkheden om kadervorming te volgen?
 • Wat zijn de capaciteiten en werkpunten van de animator?
 • Wat verwacht de animator?
 • Wat verwacht de organisatie dat de animator kan?
 • Hoe zorg je voor uitdaging voor de animator?
 • Hoe wordt de animator begeleid? Door wie? Wanneer? Op welke gebieden? Via welke methoden?
 • Hoe wordt de animator geëvalueerd? Door wie? Wanneer? Op welke gebieden? Via welke methoden?
 • Wie begeleidt en evalueert de begeleider / de evaluator?
 • Hoe kom je te weten waarom de animator kiest voor jouw organisatie?
 • Wat heeft de organisatie te bieden aan de animator?
 • Hoe hou je de animator betrokken bij de organisatie?
 • Wat zijn de elementen/symbolen van de organisatie die de animator betrokken houden?
 • Hoe kom je te weten waarom de animator ermee stopt?
 • Hoe zorg je ervoor dat er een minimum aan kennis en ervaring verloren gaat?
 • Welk type vereniging zijn jullie?
 • Op basis waarvan keer je vergoedingen uit? Waarom op die manier?
 • Hoe hou je gegevens van animatoren (data + evaluaties) bij?
 • Deel je hun gegevens intern/extern?